Algemene voorwaarden

Restitutie:
Restitutie is niet mogelijk bij gekochte kaarten. Als men een kaart koopt dan is dit voor toegang tot het evenement en niet voor losstaande partijen. Alle partij inhoudelijke wijzigingen voorbehouden.

Dit geldt eveneens voor alle gekochte vipkaarten.

Dus restitutie is niet mogelijk bij alle gekochte kaarten En/of vipkaarten.

Meer info:
https://www.eccnederland.nl/nl/nieuws/hof-van-justitie-geen-bedenktijd-bij-aankoop-concertkaartjes-ticketbureau

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Glorious Fight Events geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

 

Auteursrechten

Alle rechten op Glorious Fight Events namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Glorious Fight Events.

 

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Glorious Fight Events hecht aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

 

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Glorious Fight Events behoudt zich het recht voor deze disclaimer te alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.